maandag 23 april 2012

Warme thuis gezocht!In ieders leven loopt er wel eens iets moeilijk. Voor sommige ouders lopen de problemen zo hoog op dat zij de zorg voor hun kind(eren) tijdelijk aan pleegouders willen overlaten.
Vaak is opvang in de weekenden, vakanties of voor een paar maanden al voldoende.
In Vlaams-Brabant en in Brussel  zijn momenteel tientallen kinderen op zoek naar een pleeggezin waar zij tijdelijk terecht kunnen. De kans dat ook op uw school kinderen in aanraking komen met pleegzorg is niet ondenkbeeldig.

Veel gezinnen zijn niet op de hoogte dat je ook pleegouder kunt worden voor korte termijn of bijvoorbeeld één weekend op twee. Nochtans is dit een zeer aantrekkelijke en haalbare vorm van pleegzorg.

Mogen wij u vragen ons te steunen in de zoektocht naar nieuwe pleegouders? In bijlage vindt u een brief met daarin een oproep naar een opvanggezin voor een korte periode.
We zouden u bijzonder dankbaar zijn moest u deze brief naar de ouders willen verspreiden, hetzij via email, hetzij via de boekentassen.

Indien u zich nog verder wilt engageren voor pleegzorg, kunt u bij ons gratis placemats aanvragen (zo lang de voorraad strekt) voor kaas- en wijnavonden, spaghettiavonden, etc…
In bijlage vindt u een voorbeeld van deze placemats. We beschikken verder over affiches om op te hangen in de leraarskamer en/of prikbord en ook over een artikeltje om eventueel te plaatsen op de schoolwebsite. Er is ook mogelijkheid om te komen praten op informatieavonden voor ouders. Neemt u gerust contact met ons op om deze zaken aan te vragen.

Hartelijk dank bij voorbaat en met vriendelijke groeten


Cathelijne van den Berg
PR - verantwoordelijke

Geen opmerkingen:

Een reactie posten